Air Creative: geuren en wat ze beïnvloeden - Elandir

De kracht van geuren

Een uniek lucht- en geurmanagementsysteem

Air Creative elimineert slechte geuren, zuivert en desinfecteert de lucht en harmoniseert discreet de lucht. Geurhinder behoort snel tot het verleden en het welszijnsgevoel wordt gestimuleerd. 

Het belang van geuren

Onze geurzin is ons meest complexe en sterkste zintuig. Geuren wekken emoties op omdat ze via onze neus rechtstreeks de hersenen bereiken. Wie de geur in de ruimte beïnvloedt, bepaalt het gevoel van de mensen in die ruimte. Lucht maakt ziek … of gezond. 

Zuiveren, neutraliseren en verrijken

Air Creative stelt een uniek lucht- en geurmanagementsysteem ter beschikking. Het ogenschijnlijk zeer eenvoudige apparaat zuivert de lucht, neutraliseert de geuren die daarin aanwezig zijn en zorgt vervolgens voor een nieuwe, positieve associatie. Dat laatste gebeurt bijna onopgemerkt. De lucht wordt dus niet ‘verzwaard’ met nieuwe aroma’s en stoffen, wel verrijkt met een natuurlijke olie die onbewust waargenomen wordt. Dat volstaat ruimschoots om via de reukzenuw associaties, herinneringen en een emotie op te roepen: we nemen 99% van onze geurindrukken onbewust waar.

Kies voor een positieve associatie

De geur van zorgen

Of mensen zich op een bepaalde plaats goed voelen of niet, hangt af van het buikgevoel … denken we. Dat ‘buikgevoel’ ontstaat evenwel in de neus, weten we ondertussen. Daar waar de door ons onbewust waargenomen geuren via de hersenen emoties en herinneringen losmaken. Het feit dat die luttele seconden later al de maag doen samentrekken of net ontspannen, illustreert vooral hoe krachtig ze zijn.  

Vraag aan honderd mensen wat hen eerst opvalt aan ziekenhuizen, zorgpraktijken of woonzorgcentra en de kans is reëel dat ze ‘de geur’ antwoorden. Zorgen en ziektes rieken. 

De onaangename geur bevat een boodschap voor de bezoeker: wegwezen hier. Onze ratio kan ons nog even doen blijven maar het zijn de emoties die uiteindelijk elke beslissing het sterkst beïnvloeden. Potentiële stoorfactoren in dat proces tot een absoluut minimum beperken en ‘emotionele sympathie’ installeren via geuren, is hierin cruciaal. 

Lucht die ziek maakt

Al in 1984 bevatte een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie de vaststelling dat tot 30% van de nieuwe en gerenoveerde gebouwen een slechte binnenluchtkwaliteit hadden én dat die tot gezondheidsklachten leidt. Het sickbuildingsyndroom is het geheel van die gezondheidsklachten die vooral de slijmvliezen van de ogen, neus en luchtwegen irriteert, de ademhaling verstoort, een rode huid en jeuk kan veroorzaken en leidt tot hoofdpijn, vermoeidheid, een verstoorde nachtrust en concentratieverlies. 

Contacteer ons voor meer informatie

Lucht kan ook gezond maken

Wat in één richting geldt, werkt ook omgekeerd. De positieve invloed van een harmonische luchtkwaliteit – zonder reukhinder – draagt bij tot een verbeterde verblijfs-, leef- en werkatmosfeer. Cliënten, bewoners, bezoekers én zorgprofessionals plukken er de vruchten van. Stress en negatieve emoties worden gereduceerd, het welzijnsgevoel stijgt en samen met de aangename sfeer verbetert ook het imago van de instelling of voorziening. 

Iedereen heeft er baat bij

Een gezonde, geharmoniseerde atmosfeer leidt tot een daling in kosten. Actieve luchtveredeling is een investering in minder ziekteverzuim, meer tevredenheid, een betere werkomgeving en motivatie. In een betere reputatie, een eerste indruk die impact heeft en in positieve energie. Is dat meetbaar? Absoluut. Maar, het is vooral dagelijks merkbaar! 

Vraag een offerte aan