Air Creative en Elandir: transparant, zonder verborgen extra’s - Elandir

Werkwijze

We schatten de huidige situatie in, analyseren en meten alle elementen die zinvol zijn en stellen vervolgens een vrijblijvend luchtveredelingsconcept op. We pakken geurproblemen aan bij de bron door lucht te filteren, te neutraliseren en te harmoniseren. 

De huidige situatie

De huidige situatie ter plaatse inschatten doen we door een ruimte- en locatieanalyse uit te voeren. We meten oppervlakte en volume, bekijken de ruimte-indeling, de temperatuur, de aanwezigheid van warmtebronnen en airco’s, de luchtcirculatie en -vochtigheid, de effectief aanwezige geuren met hun intensiteit … 

De gewenste situatie

Het kostenforfait van de olfactorische ruimte- en locatieanalyse wordt na aankoop gerecupereerd, en we verzamelen in deze fase alle data die zinvol zijn om een correcte en volledige inschatting te maken. De analyse leidt tot een gewenst, ideaal luchtveredelingsconcept waarin de probleem-, competentie- en contactzones in gebracht zijn. Het levert uiteindelijk een concreet voorstel en een budget volgens prioriteit op.

Wij realiseren een gewenste situatie op maat

Iedereen werkt mee

Ongewenste geuren aan de bron aanpakken en indijken, is belangrijk. Samen werken we de nieuwe luchtreinigingsprocedures uit. Bestaande procedés aanpassen in functie van een meer actieve preventie en luchtveredeling, behoort net zo goed tot de mogelijkheden. Air Creative is ervan overtuigd dat geïnformeerde, geschoolde en geënthousiasmeerde medewerkers helpen om het beste resultaat te bekomen. 

Offerte en prijzen

Alle formules zijn bespreekbaar in functie van uw wensen en/of budget: van full service tot leasing. Air Creative werkt transparant, zonder verborgen extra’s of onverhoopte rekeningen. Uw aanspreekpunt is zaakvoerder, vertegenwoordiger en de beste ambassadeur van onze producten. 

Neem contact op voor meer informatie